“De brand in zijn stal heeft hem tussen de oren veranderd”

Voor het programma ‘Grip op Continuïteit’ bezoekt Wim Niessen een varkenshouder. Regelmatig voert Wim een continuïteitsgesprek met hem. Vandaag staat op het programma om de inrichting van de stallen eens met ‘andere ogen’ te bekijken. De varkenshouder heeft 3 bedrijfslocaties, ze starten bij de zeugen. In de technische ruimte van de zeugenstal treft Wim een…
Lees meer