Nolina Kwekerijen B.V.

Je weet dat je moet ingrijpen, maar waar begin je ?
Steef de Lange van kwekerij Nolina blikt terug op zijn eerste gesprekken met PinC Agro, dat was in 2012: “PinC Agro kwam op het juiste moment en is nu onze vaste partner. Twee keer per jaar zitten we met elkaar aan tafel en bekijken we het effect van ingezette verbeteracties.”

Ons bedrijf groeit lekker, daardoor ontstond op de werkprocessen steeds meer druk
“Onze klanten vragen steeds meer en daar willen we op inspringen. We leveren potrozen, tuinrozen tuinplanten en jonge planten. We verpakken en bestickeren deze efficiënt en op maat en leveren ‘just in time’. We besteden veel aandacht aan technische ontwikkelingen op het gebied van teelt en in ons productie-aflever systeem. Allemaal gericht op maximale service aan onze klanten. De plant en de klant staan centraal. Ons bedrijf groeit lekker en daardoor ontstond op de werkprocessen steeds meer druk. De technische dienst kon de ontwikkelingen nauwelijks bijbenen en we kregen meer storingskosten. Je weet dat je moet ingrijpen, maar waar begin je op zo’n moment?”

Snel inspelen op veranderingen met een robuust en wendbaar bedrijf
“De veranderingen in de markt gaan snel. Klanten stellen steeds hogere eisen en daar willen we goed op inspelen. Zo’n 5 jaar geleden merkten we dat het ging knellen in de bedrijfsprocessen. PinC Agro voerde toen een risico-analyse bij ons uit. In gesprekken met de medewerkers werden de knelpunten duidelijk. Kennis zat in hoofden en er ontbrak een goed werkend systeem om kennis te delen en vast te leggen.”

PinC Agro bracht structuur aan met een onderhoudsmanagementsysteem
“Machines hebben onderhoud nodig, als ze in storing raken ben je te laat. Wij werken nu met protocollen en doen aan preventief onderhoud. We onderhouden de machines op de momenten die ons goed uitkomen. Dat voorkomt op voorhand onnodige storing. De resultaten van de verschillende verbeteracties zien we terug in onze financiële cijfers en nog belangrijker: er kwam rust in de organisatie.”

Het initiëren en bijsturen van verbeteracties gebeurt in samenwerking met de medewerkers
“De nieuwe werkwijze is onderdeel van onze cultuur geworden. We zijn uiterst flexibel en blijven onze doelstellingen realiseren. Rust en continuïteit in de organisatie zijn gewaarborgd. Dat vinden wij belangrijk.”